توان علمی جوانان کشور لرزه بر تن دشمن انداخته است

توان علمی جوانان کشور لرزه بر تن دشمن انداخته است

توان علمی جوانان کشور لرزه بر تن دشمن انداخته است،‌ دانشگاه از جمله مهمترین و حساسترین مراکزی است که نقش عمده در استقلال کشور دارد.

توان علمی جوانان کشور لرزه بر تن دشمن انداخته است

(image)

توان علمی جوانان کشور لرزه بر تن دشمن انداخته است،‌ دانشگاه از جمله مهمترین و حساسترین مراکزی است که نقش عمده در استقلال کشور دارد.
توان علمی جوانان کشور لرزه بر تن دشمن انداخته است

ممکن است بپسندید...