جان کری: بازوی ناتو را در بالکان تقویت می‌کنیم/روسیه با ما همکاری کند

جان کری: بازوی ناتو را در بالکان تقویت می‌کنیم/روسیه با ما همکاری کند

وزیر خارجه آمریکا در آخرین نشست مشترک خود با اعضای ناتو گفت که در واشنگتن بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها بر سر حمایت از اروپا اختلافی وجود ندارد و باید بازوی اروپا برای مقابله با متجاوزان تقویت شود.

جان کری: بازوی ناتو را در بالکان تقویت می‌کنیم/روسیه با ما همکاری کند

(image)

وزیر خارجه آمریکا در آخرین نشست مشترک خود با اعضای ناتو گفت که در واشنگتن بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها بر سر حمایت از اروپا اختلافی وجود ندارد و باید بازوی اروپا برای مقابله با متجاوزان تقویت شود.
جان کری: بازوی ناتو را در بالکان تقویت می‌کنیم/روسیه با ما همکاری کند

ممکن است بپسندید...