دولت باید با توسعه دیپلماسی اقتصادی با رفتارهای آمریکا مقابله کند

دولت باید با توسعه دیپلماسی اقتصادی با رفتارهای آمریکا مقابله کند

نماینده مردم بم گفت: مصوبه ایالات متحده آمریکا مبنی بر تمدید تحریم‌های ایران نقض صریح برجام است.

دولت باید با توسعه دیپلماسی اقتصادی با رفتارهای آمریکا مقابله کند

(image)

نماینده مردم بم گفت: مصوبه ایالات متحده آمریکا مبنی بر تمدید تحریم‌های ایران نقض صریح برجام است.
دولت باید با توسعه دیپلماسی اقتصادی با رفتارهای آمریکا مقابله کند

ممکن است بپسندید...