دولت موظف است یارانه ثروتمندان را قطع کند/ این مسأله باید در لایحه بودجه ۹۶ دیده می‌شد

دولت موظف است یارانه ثروتمندان را قطع کند/ این مسأله باید در لایحه بودجه ۹۶ دیده می‌شد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت موظف است که یارانه دهک ثروتمند جامعه را قطع کند و ما حتماً آن را در بودجه لحاظ خواهیم کرد.

دولت موظف است یارانه ثروتمندان را قطع کند/ این مسأله باید در لایحه بودجه ۹۶ دیده می‌شد

(image)

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت موظف است که یارانه دهک ثروتمند جامعه را قطع کند و ما حتماً آن را در بودجه لحاظ خواهیم کرد.
دولت موظف است یارانه ثروتمندان را قطع کند/ این مسأله باید در لایحه بودجه ۹۶ دیده می‌شد

ممکن است بپسندید...