روحانی در سه سال ۸۱۱ هزار شغل ایجاد کرد نه ۲.۱ میلیون

روحانی در سه سال ۸۱۱ هزار شغل ایجاد کرد نه ۲.۱ میلیون

در حالی حسن روحانی رئیس جمهور امروز بار دیگر ادعای ایجاد بیش از ۲ میلیون شغل خالص در دولتش را تکرار کرده که گزارش رسمی مرکز آمار ایران خلاف این ادعا را نشان می دهد.

روحانی در سه سال ۸۱۱ هزار شغل ایجاد کرد نه ۲.۱ میلیون

(image)

در حالی حسن روحانی رئیس جمهور امروز بار دیگر ادعای ایجاد بیش از ۲ میلیون شغل خالص در دولتش را تکرار کرده که گزارش رسمی مرکز آمار ایران خلاف این ادعا را نشان می دهد.
روحانی در سه سال ۸۱۱ هزار شغل ایجاد کرد نه ۲.۱ میلیون

ممکن است بپسندید...