مزاحم تلفنی اورژانس پس از ۶ ماه به دام افتاد

مزاحم تلفنی اورژانس پس از ۶ ماه به دام افتاد

مسئول فوریت پزشکی نهاوند از دست‌گیری مزاحم تلفنی اورژانس ۱۱۵ نهاوند پس از ۶ ماه خبر داد.

مزاحم تلفنی اورژانس پس از ۶ ماه به دام افتاد

(image)

مسئول فوریت پزشکی نهاوند از دست‌گیری مزاحم تلفنی اورژانس ۱۱۵ نهاوند پس از ۶ ماه خبر داد.
مزاحم تلفنی اورژانس پس از ۶ ماه به دام افتاد

ممکن است بپسندید...