پرونده استضاح فرهادی به هیأت‌رئیسه مجلس رفت

پرونده استضاح فرهادی به هیأت‌رئیسه مجلس رفت

گزارش جلسه کمیسیون آموزش مجلس درباره تقاضای استیضاح محمد فرهادی تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد.

پرونده استضاح فرهادی به هیأت‌رئیسه مجلس رفت

(image)

گزارش جلسه کمیسیون آموزش مجلس درباره تقاضای استیضاح محمد فرهادی تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد.
پرونده استضاح فرهادی به هیأت‌رئیسه مجلس رفت

ممکن است بپسندید...