گزارش کمیسیون عمران در مورد حادثه قطار تبریز-مشهد

گزارش کمیسیون عمران در مورد حادثه قطار تبریز-مشهد

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: گزارش این کمیسیون در مورد حادثه قطار تبریز-مشهد فردا -سه شنبه- در جلسه علنی مجلس قرائت می شود.

گزارش کمیسیون عمران در مورد حادثه قطار تبریز-مشهد

(image)

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: گزارش این کمیسیون در مورد حادثه قطار تبریز-مشهد فردا -سه شنبه- در جلسه علنی مجلس قرائت می شود.
گزارش کمیسیون عمران در مورد حادثه قطار تبریز-مشهد

ممکن است بپسندید...