‌الویت دولت باید به فرجام رساندن کارهای ناتمام باشد

‌الویت دولت باید به فرجام رساندن کارهای ناتمام باشد

مسئول سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد ‌گفت: الویت دولت باید به فرجام رساندن کارهای ناتمام باشد و از دولت انتظار می رود که به مسئله حقوق‌های نجومی که به فرموده رهبر انقلاب، هجوم به ارزش‌هاست، رسیدگی کرده و عاقبت آن را برای مردم روشن کند.

‌الویت دولت باید به فرجام رساندن کارهای ناتمام باشد

(image)

مسئول سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد ‌گفت: الویت دولت باید به فرجام رساندن کارهای ناتمام باشد و از دولت انتظار می رود که به مسئله حقوق‌های نجومی که به فرموده رهبر انقلاب، هجوم به ارزش‌هاست، رسیدگی کرده و عاقبت آن را برای مردم روشن کند.
‌الویت دولت باید به فرجام رساندن کارهای ناتمام باشد

ممکن است بپسندید...