احترام به زنان از شعار تا عمل

احترام به زنان از شعار تا عمل

دولت ‌های سازندگی و اصلاحات به جای آنکه بر اساس آموزه های دینی و تعالیم اسلامی به جایگاه زن و خانواده بپردازد، الگوهای غربی و فمینیستی را سرلوحه کار خود قرار داده و بیشتر از آنکه به حیات و ممات اجتماعی زنان توجه ویژه داشته باشند، براساس خوش‌آمدِ فمینیست ها و کشورهای غربی برنامه های خود را تدوین می کردند!

احترام به زنان از شعار تا عمل

(image)

دولت ‌های سازندگی و اصلاحات به جای آنکه بر اساس آموزه های دینی و تعالیم اسلامی به جایگاه زن و خانواده بپردازد، الگوهای غربی و فمینیستی را سرلوحه کار خود قرار داده و بیشتر از آنکه به حیات و ممات اجتماعی زنان توجه ویژه داشته باشند، براساس خوش‌آمدِ فمینیست ها و کشورهای غربی برنامه های خود را تدوین می کردند!
احترام به زنان از شعار تا عمل

ممکن است بپسندید...