تیراندازی در نزدیکی سفارت آمریکا در آنکارا

تیراندازی در نزدیکی سفارت آمریکا در آنکارا

وضعیت عمومی شهر آنکارا به دلیل ترور سفیر روسیه وخیم است و در همین احوال، اخبار تأییدنشده‌ای از تیراندازی در نزدیکی سفارت آمریکا در این شهر به گوش می‌رسد.

تیراندازی در نزدیکی سفارت آمریکا در آنکارا

(image)

وضعیت عمومی شهر آنکارا به دلیل ترور سفیر روسیه وخیم است و در همین احوال، اخبار تأییدنشده‌ای از تیراندازی در نزدیکی سفارت آمریکا در این شهر به گوش می‌رسد.
تیراندازی در نزدیکی سفارت آمریکا در آنکارا

ممکن است بپسندید...