سفارت ایران در ترکیه فردا تعطیل است

سفارت ایران در ترکیه فردا تعطیل است

سفارت ایران در ترکیه اعلام کرد ارائه کلیه خدمات کنسولی در سرکنسولگری های ایران در استانبول ، ترابوزان و ارزروم فردا سه شنبه تعطیل خواهد بود.

سفارت ایران در ترکیه فردا تعطیل است

(image)

سفارت ایران در ترکیه اعلام کرد ارائه کلیه خدمات کنسولی در سرکنسولگری های ایران در استانبول ، ترابوزان و ارزروم فردا سه شنبه تعطیل خواهد بود.
سفارت ایران در ترکیه فردا تعطیل است

ممکن است بپسندید...