مردم از روحانی عبور کرده‌اند

مردم از روحانی عبور کرده‌اند

عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی گفت: کشور نیاز به تحول گسترده دارد و این تحول جز با حضور پرقدرت نیروهای انقلاب و حضور جدی و با برنامه میسر نیست.

مردم از روحانی عبور کرده‌اند

(image)

عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی گفت: کشور نیاز به تحول گسترده دارد و این تحول جز با حضور پرقدرت نیروهای انقلاب و حضور جدی و با برنامه میسر نیست.
مردم از روحانی عبور کرده‌اند

ممکن است بپسندید...