امنیت کامل در کشور برقرار است/ بسیاری از تهدیدهای امنیتی را با کمترین هزینه خنثی می‌کنیم

امنیت کامل در کشور برقرار است/ بسیاری از تهدیدهای امنیتی را با کمترین هزینه خنثی می‌کنیم

وزیر اطلاعات با اشاره به اقدامات انجام‌شده سربازان گمنام کشور در ایجاد امنیت گفت: امروز به‌واسطه رشادت این عزیزان امنیت کامل در کشور برقرار است، هر حرکت مشکوک دشمن با اشرافیت اطلاعاتی خنثی می‌شود.

امنیت کامل در کشور برقرار است/ بسیاری از تهدیدهای امنیتی را با کمترین هزینه خنثی می‌کنیم

(image)

وزیر اطلاعات با اشاره به اقدامات انجام‌شده سربازان گمنام کشور در ایجاد امنیت گفت: امروز به‌واسطه رشادت این عزیزان امنیت کامل در کشور برقرار است، هر حرکت مشکوک دشمن با اشرافیت اطلاعاتی خنثی می‌شود.
امنیت کامل در کشور برقرار است/ بسیاری از تهدیدهای امنیتی را با کمترین هزینه خنثی می‌کنیم

ممکن است بپسندید...