روسیه با همکاری ایران و ترکیه در حال تدوین سندی‌ است تا به جنگ سوریه پایان دهد

روسیه با همکاری ایران و ترکیه در حال تدوین سندی‌ است تا به جنگ سوریه پایان دهد

وزیر دفاع روسیه اعلام کرد که کارشناسان روسی “بیانیه مسکو” را طراحی و تدوین کرده اند که نقشه راهی برای پایان دادن به بحران سوریه خواهد بود.

روسیه با همکاری ایران و ترکیه در حال تدوین سندی‌ است تا به جنگ سوریه پایان دهد

(image)

وزیر دفاع روسیه اعلام کرد که کارشناسان روسی “بیانیه مسکو” را طراحی و تدوین کرده اند که نقشه راهی برای پایان دادن به بحران سوریه خواهد بود.
روسیه با همکاری ایران و ترکیه در حال تدوین سندی‌ است تا به جنگ سوریه پایان دهد

ممکن است بپسندید...