سفر تیم های ورزشی ایران به ترکیه ممنوع شد

سفر تیم های ورزشی ایران به ترکیه ممنوع شد

تمامی فدراسیون های ورزشی از اعزام تیم ها و نفرات ورزشی به کشور ترکیه تا اطلاع بعدی با دستور معاون توسعه ورزش حرفه ای و قهرمانی وزیر ورزش و جوانان منع شدند.

سفر تیم های ورزشی ایران به ترکیه ممنوع شد

(image)

تمامی فدراسیون های ورزشی از اعزام تیم ها و نفرات ورزشی به کشور ترکیه تا اطلاع بعدی با دستور معاون توسعه ورزش حرفه ای و قهرمانی وزیر ورزش و جوانان منع شدند.
سفر تیم های ورزشی ایران به ترکیه ممنوع شد

ممکن است بپسندید...