عملکرد سردار آزمون تا بدین جای فصل از نگاه آمار

عملکرد سردار آزمون تا بدین جای فصل از نگاه آمار

در حالی لیگ روسیه به خاطر تعطیلاتی سه ماهه برگزار نمی شود که در ۱۷ بازی اول این لیگ در فصل جدید، سردار آزمون درخشش خیره کننده ای داشت.

عملکرد سردار آزمون تا بدین جای فصل از نگاه آمار

(image)

در حالی لیگ روسیه به خاطر تعطیلاتی سه ماهه برگزار نمی شود که در ۱۷ بازی اول این لیگ در فصل جدید، سردار آزمون درخشش خیره کننده ای داشت.
عملکرد سردار آزمون تا بدین جای فصل از نگاه آمار

ممکن است بپسندید...