معاون فرهنگی دانشگاه رازی کرمانشاه برکنار شد

معاون فرهنگی دانشگاه رازی کرمانشاه برکنار شد

معاون فرهنگی دانشگاه رازی پس از برگزاری مراسم‌های ساختارشکنانه از این معاونت استعفا داد.

معاون فرهنگی دانشگاه رازی کرمانشاه برکنار شد

(image)

معاون فرهنگی دانشگاه رازی پس از برگزاری مراسم‌های ساختارشکنانه از این معاونت استعفا داد.
معاون فرهنگی دانشگاه رازی کرمانشاه برکنار شد

ممکن است بپسندید...