پیروزی «حلب» پیروزی سوریه، لبنان، فلسطین و مصر است

پیروزی «حلب» پیروزی سوریه، لبنان، فلسطین و مصر است

سفیر سوریه در لبنان اعلام کرد که «حلب» هدف اصلی آمریکا، عربستان و قطر بوده است، چرا که این شهر اساس محور مقاومت است.

پیروزی «حلب» پیروزی سوریه، لبنان، فلسطین و مصر است

(image)

سفیر سوریه در لبنان اعلام کرد که «حلب» هدف اصلی آمریکا، عربستان و قطر بوده است، چرا که این شهر اساس محور مقاومت است.
پیروزی «حلب» پیروزی سوریه، لبنان، فلسطین و مصر است

ممکن است بپسندید...