پیگیری فساد صندوق ذخیره فرهنگیان جزء حقوق شهروندی است

پیگیری فساد صندوق ذخیره فرهنگیان جزء حقوق شهروندی است

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: همه مردم به عنوان یک شهروند ایرانی حق دارند پیگیر موضوع فیش‌های حقوقی و صندوق ذخیره فرهنگیان باشند.

پیگیری فساد صندوق ذخیره فرهنگیان جزء حقوق شهروندی است

(image)

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: همه مردم به عنوان یک شهروند ایرانی حق دارند پیگیر موضوع فیش‌های حقوقی و صندوق ذخیره فرهنگیان باشند.
پیگیری فساد صندوق ذخیره فرهنگیان جزء حقوق شهروندی است

ممکن است بپسندید...