۲۲ استان هفته‌ای بارانی و برفی را تجربه خواهند کرد

۲۲ استان هفته‌ای بارانی و برفی را تجربه خواهند کرد

کارشناس سازمان هواشناسی گفت: تا آخر هفته در ۲۲ استان کشور شاهد بارش برف و باران خواهیم بود.

۲۲ استان هفته‌ای بارانی و برفی را تجربه خواهند کرد

(image)

کارشناس سازمان هواشناسی گفت: تا آخر هفته در ۲۲ استان کشور شاهد بارش برف و باران خواهیم بود.
۲۲ استان هفته‌ای بارانی و برفی را تجربه خواهند کرد

ممکن است بپسندید...