جای خالی تشکل‌های انقلابی در نشست دولت با جوانان و دانشجویان

جای خالی تشکل‌های انقلابی در نشست دولت با جوانان و دانشجویان

دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: اگر مسئولان دولت قرار بود نشستی با جوانان و دانشجویان برگزار کنند، پس چرا از تشکل‌های انقلابی دعوت نکردند؟

جای خالی تشکل‌های انقلابی در نشست دولت با جوانان و دانشجویان

(image)

دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: اگر مسئولان دولت قرار بود نشستی با جوانان و دانشجویان برگزار کنند، پس چرا از تشکل‌های انقلابی دعوت نکردند؟
جای خالی تشکل‌های انقلابی در نشست دولت با جوانان و دانشجویان

ممکن است بپسندید...