در بسیاری از کلاس‌های دروس معارف از طرح شبهه‌ها جلوگیری می‌شود

در بسیاری از کلاس‌های دروس معارف از طرح شبهه‌ها جلوگیری می‌شود

بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران طی نامه‌ای به نماینده رهبری در دانشگاه‌‌ها نوشت: همه اساتید برای سوالات دانشجویان جواب‌های یکسان دارند و از همه مهمتر در بسیاری از کلاس‌های دروس معارف دانشجویان عملا درگیر مباحث نشده و در بسیاری از مواقع از طرح شبهه‌ها جلوگیری می‌شود.

در بسیاری از کلاس‌های دروس معارف از طرح شبهه‌ها جلوگیری می‌شود

(image)

بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران طی نامه‌ای به نماینده رهبری در دانشگاه‌‌ها نوشت: همه اساتید برای سوالات دانشجویان جواب‌های یکسان دارند و از همه مهمتر در بسیاری از کلاس‌های دروس معارف دانشجویان عملا درگیر مباحث نشده و در بسیاری از مواقع از طرح شبهه‌ها جلوگیری می‌شود.
در بسیاری از کلاس‌های دروس معارف از طرح شبهه‌ها جلوگیری می‌شود

ممکن است بپسندید...