رابطه نفتی ایران با جنوب شرق آسیا از سرگرفته می‌شود

رابطه نفتی ایران با جنوب شرق آسیا از سرگرفته می‌شود

رابطه نفتی ایران و اندونزی که در دوران تحریم متوقف شد با صادرات یک میلیون بشکه‌ای نفت به این کشور جنوب شرق آسیا از سال ۲۰۱۷ دوباره آغاز می شود.

رابطه نفتی ایران با جنوب شرق آسیا از سرگرفته می‌شود

(image)

رابطه نفتی ایران و اندونزی که در دوران تحریم متوقف شد با صادرات یک میلیون بشکه‌ای نفت به این کشور جنوب شرق آسیا از سال ۲۰۱۷ دوباره آغاز می شود.
رابطه نفتی ایران با جنوب شرق آسیا از سرگرفته می‌شود

ممکن است بپسندید...