سعد حریری دست به کار شد/ ورود نخست وزیر لبنان به دفتر کار

سعد حریری دست به کار شد/ ورود نخست وزیر لبنان به دفتر کار

«سعدالحریری» امروز با انجام تشریفات رسمی وارد دفتر نخست‌وزیری در «کاخ دولت» شد و کار خود را آغاز کرد.

سعد حریری دست به کار شد/ ورود نخست وزیر لبنان به دفتر کار

(image)

«سعدالحریری» امروز با انجام تشریفات رسمی وارد دفتر نخست‌وزیری در «کاخ دولت» شد و کار خود را آغاز کرد.
سعد حریری دست به کار شد/ ورود نخست وزیر لبنان به دفتر کار

ممکن است بپسندید...