نماینده حاشیه‌ساز به دادسرا معرفی شد

نماینده حاشیه‌ساز به دادسرا معرفی شد

از ۱۶ مورد اتهامی که در مورد محمود صادقی نماینده تهران مطرح بود ۱۴ مورد خلاف شان نمایندگی تشخیص داده و دو مورد دیگر خلاف شئون نمایندگی وی تشخیص داده نشد.

نماینده حاشیه‌ساز به دادسرا معرفی شد

(image)

از ۱۶ مورد اتهامی که در مورد محمود صادقی نماینده تهران مطرح بود ۱۴ مورد خلاف شان نمایندگی تشخیص داده و دو مورد دیگر خلاف شئون نمایندگی وی تشخیص داده نشد.
نماینده حاشیه‌ساز به دادسرا معرفی شد

ممکن است بپسندید...