۷۰ تا ۸۰ درصد آب مصرفی تبدیل به فاضلاب می‌شود/ جریمه؛ یکی از عوامل اثرگذار در کاهش مصرف آب

۷۰ تا ۸۰ درصد آب مصرفی تبدیل به فاضلاب می‌شود/ جریمه؛ یکی از عوامل اثرگذار در کاهش مصرف آب

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی با بیان اینکه حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد آب شرب ما به فاضلاب تبدیل می‌شود، گفت: چناچنه این آب را رها کنیم آلوده می‌شود؛ بنابراین باید فکری به حال این امر کرد که یکی از این راه‌ها این آب را پسآب کنیم و در اختیار بخش کشاورزی و صنعت قرار دهیم.

۷۰ تا ۸۰ درصد آب مصرفی تبدیل به فاضلاب می‌شود/ جریمه؛ یکی از عوامل اثرگذار در کاهش مصرف آب

(image)

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی با بیان اینکه حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد آب شرب ما به فاضلاب تبدیل می‌شود، گفت: چناچنه این آب را رها کنیم آلوده می‌شود؛ بنابراین باید فکری به حال این امر کرد که یکی از این راه‌ها این آب را پسآب کنیم و در اختیار بخش کشاورزی و صنعت قرار دهیم.
۷۰ تا ۸۰ درصد آب مصرفی تبدیل به فاضلاب می‌شود/ جریمه؛ یکی از عوامل اثرگذار در کاهش مصرف آب

ممکن است بپسندید...