بایگانی ماهانه: فوریه 2017

روسیه از توقف درگیری میان دولت سوریه و نیروهای مخالف خبر داد

روسیه از توقف درگیری میان دولت سوریه و نیروهای مخالف خبر داد

روسیه از توقف درگیری میان دولت سوریه و نیروهای مخالف خبر داد وزیر دفاع روسیه اعلام کرد که درگیری‌های نظامی میان دولت سوریه و نیروهای مخالف میانه‌رو به طور کامل متوقف شده است. روسیه...