روسیه از توقف درگیری میان دولت سوریه و نیروهای مخالف خبر داد

روسیه از توقف درگیری میان دولت سوریه و نیروهای مخالف خبر داد

وزیر دفاع روسیه اعلام کرد که درگیری‌های نظامی میان دولت سوریه و نیروهای مخالف میانه‌رو به طور کامل متوقف شده است.

روسیه از توقف درگیری میان دولت سوریه و نیروهای مخالف خبر داد

(image)

وزیر دفاع روسیه اعلام کرد که درگیری‌های نظامی میان دولت سوریه و نیروهای مخالف میانه‌رو به طور کامل متوقف شده است.
روسیه از توقف درگیری میان دولت سوریه و نیروهای مخالف خبر داد

ممکن است بپسندید...