حزب اراده ملت ایران حملات تروریستی تهران را محکوم کرد

حزب اراده ملت ایران حملات تروریستی تهران را محکوم کرد

حزب اراده ملت ایران در اطلاعیه حملات تروریستی تهران را محکوم کرد.

حزب اراده ملت ایران حملات تروریستی تهران را محکوم کرد

(image)

حزب اراده ملت ایران در اطلاعیه حملات تروریستی تهران را محکوم کرد.
حزب اراده ملت ایران حملات تروریستی تهران را محکوم کرد

ممکن است بپسندید...