دسترسی مهندسی شده به آمار تاخیری گمرک

دسترسی مهندسی شده به آمار تاخیری گمرک

در حالی که ۲۰ روز از خردادماه می‌گذرد، گمرک ایران در اقدامی قابل تامل از انتشار آمار تجارت خارجی اردیبهشت ماه سال جاری خودداری می‌کند.

دسترسی مهندسی شده به آمار تاخیری گمرک

(image)

در حالی که ۲۰ روز از خردادماه می‌گذرد، گمرک ایران در اقدامی قابل تامل از انتشار آمار تجارت خارجی اردیبهشت ماه سال جاری خودداری می‌کند.
دسترسی مهندسی شده به آمار تاخیری گمرک

ممکن است بپسندید...