شیشلیک ۲۰ میلیونی تومانی از جیب دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد! + سند

شیشلیک ۲۰ میلیونی تومانی از جیب دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد! + سند

مسئولان دانشگاه آزاد مشهد در یک اقدامی عجیب از شهریه دانشجویان برای تفریح خود هزینه کردند.

شیشلیک ۲۰ میلیونی تومانی از جیب دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد! + سند

(image)

مسئولان دانشگاه آزاد مشهد در یک اقدامی عجیب از شهریه دانشجویان برای تفریح خود هزینه کردند.
شیشلیک ۲۰ میلیونی تومانی از جیب دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد! + سند

ممکن است بپسندید...