شیشلیک ۲۰ میلیون تومانی مسئولان دانشگاه آزاد مشهد+ سند

شیشلیک ۲۰ میلیون تومانی مسئولان دانشگاه آزاد مشهد+ سند

مسئولان دانشگاه آزاد مشهد در اقدامی عجیب ۲۰ میلیون تومان برای شیشلیک هزینه کردند.

شیشلیک ۲۰ میلیون تومانی مسئولان دانشگاه آزاد مشهد+ سند

(image)

مسئولان دانشگاه آزاد مشهد در اقدامی عجیب ۲۰ میلیون تومان برای شیشلیک هزینه کردند.
شیشلیک ۲۰ میلیون تومانی مسئولان دانشگاه آزاد مشهد+ سند

ممکن است بپسندید...