فیلم/ جای جلاد و شهید را چه کسانی عوض میکنند؟

فیلم/ جای جلاد و شهید را چه کسانی عوض میکنند؟

صادق کوشکی در برنامه جهان آرا: کسانی جای جلاد و شهید را عوض می کنند که در دهه ۶۰ بیشترین حکم اعدام علیه منافقین را دادند که دستشان درد نکند

فیلم/ جای جلاد و شهید را چه کسانی عوض میکنند؟

(image)

صادق کوشکی در برنامه جهان آرا: کسانی جای جلاد و شهید را عوض می کنند که در دهه ۶۰ بیشترین حکم اعدام علیه منافقین را دادند که دستشان درد نکند
فیلم/ جای جلاد و شهید را چه کسانی عوض میکنند؟

ممکن است بپسندید...