حیدر العبادی:‌ عملیات آزادسازی تلعفر و حویجه به زودی آغاز می‌شود

حیدر العبادی:‌ عملیات آزادسازی تلعفر و حویجه به زودی آغاز می‌شود

حیدر العبادی:‌ عملیات آزادسازی تلعفر و حویجه به زودی آغاز می‌شود

حیدر العبادی:‌ عملیات آزادسازی تلعفر و حویجه به زودی آغاز می‌شود

ممکن است بپسندید...