مراسم احیای شب‌های قدر در دانشگاه ارومیه برگزار می‌شود

مراسم احیای شب‌های قدر در دانشگاه ارومیه برگزار می‌شود

مراسم احیای شب‌های قدر ۲۳، ۲۵ و ۲۷ خرداد ماه جاری در دانشگاه ارومیه برگزار می‌شود.

مراسم احیای شب‌های قدر در دانشگاه ارومیه برگزار می‌شود

(image)

مراسم احیای شب‌های قدر ۲۳، ۲۵ و ۲۷ خرداد ماه جاری در دانشگاه ارومیه برگزار می‌شود.
مراسم احیای شب‌های قدر در دانشگاه ارومیه برگزار می‌شود

ممکن است بپسندید...