از نامزدهای مورد حمایت خاتمی و عارف تا انصرافی‌های شهرداری تهران

از نامزدهای مورد حمایت خاتمی و عارف تا انصرافی‌های شهرداری تهران
شنیده‌ها حاکیست گزینه مورد حمایت عارف و محمد خاتمی برای شهرداری تهران، مهرعلیزاده است و خاتمی هم به نجفی نه نگفته و بله قطعی هم نداده است و در صورتی که نجفی رأی بالا بیاورد مورد حمایت خواهد بود.

از نامزدهای مورد حمایت خاتمی و عارف تا انصرافی‌های شهرداری تهران

شنیده‌ها حاکیست گزینه مورد حمایت عارف و محمد خاتمی برای شهرداری تهران، مهرعلیزاده است و خاتمی هم به نجفی نه نگفته و بله قطعی هم نداده است و در صورتی که نجفی رأی بالا بیاورد مورد حمایت خواهد بود.
از نامزدهای مورد حمایت خاتمی و عارف تا انصرافی‌های شهرداری تهران

ممکن است بپسندید...