ایران؛ نگرانی آمریکا در پسا داعش عراق

ایران؛ نگرانی آمریکا در پسا داعش عراق
«نزدیکی نیروهای ایران و عراق، چالشی نگران‌کننده بر سر اهداف سیاست خارجی آمریکا در منطقه خاورمیانه است».

ایران؛ نگرانی آمریکا در پسا داعش عراق

«نزدیکی نیروهای ایران و عراق، چالشی نگران‌کننده بر سر اهداف سیاست خارجی آمریکا در منطقه خاورمیانه است».
ایران؛ نگرانی آمریکا در پسا داعش عراق

ممکن است بپسندید...