بارزانی: همه‌پرسی اهرم فشار نیست، برای استقلال است

بارزانی: همه‌پرسی اهرم فشار نیست، برای استقلال است
رئیس منطقه کردستان عراق با تاکید بر برگزاری همه پرسی استقلال کردستان اعلام کرد که ما نمی‌خواهیم بجنگیم، بلکه هدف ما این است که وضعیت ما را درک کنند از طریق گفت‌و‌گو با آن‌ها توافق کنیم.

بارزانی: همه‌پرسی اهرم فشار نیست، برای استقلال است

رئیس منطقه کردستان عراق با تاکید بر برگزاری همه پرسی استقلال کردستان اعلام کرد که ما نمی‌خواهیم بجنگیم، بلکه هدف ما این است که وضعیت ما را درک کنند از طریق گفت‌و‌گو با آن‌ها توافق کنیم.
بارزانی: همه‌پرسی اهرم فشار نیست، برای استقلال است

ممکن است بپسندید...