ظریف برای شرکت در نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی عازم استانبول می‌شود

ظریف برای شرکت در نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی عازم استانبول می‌شود
وزیر امور خارجه ایران فردا برای شرکت در نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی عازم ترکیه می‌شود.

ظریف برای شرکت در نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی عازم استانبول می‌شود

وزیر امور خارجه ایران فردا برای شرکت در نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی عازم ترکیه می‌شود.
ظریف برای شرکت در نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی عازم استانبول می‌شود

ممکن است بپسندید...