مراسم رونمایی از فیلم “بیست و یک روز بعد”

مراسم رونمایی از فیلم “بیست و یک روز بعد”
مراسم رونمایی از فیلم بیست و یک روز بعد به کارگردانی محمدرضا خردمندان با حضور عوامل فیلم در پردیس ملت برگزار شد.

مراسم رونمایی از فیلم “بیست و یک روز بعد”

مراسم رونمایی از فیلم بیست و یک روز بعد به کارگردانی محمدرضا خردمندان با حضور عوامل فیلم در پردیس ملت برگزار شد.
مراسم رونمایی از فیلم “بیست و یک روز بعد”

ممکن است بپسندید...