آیین رونمایی کتاب ” تجربه‌ای دیگر “

آیین رونمایی کتاب ” تجربه‌ای دیگر “
آیین رونمایی از کتاب مرتضی غرقی درباره حواشی مداکرات هسته ای امروز با حضور دکتر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی در دانشگاه صدا و سیما برگزار شد

آیین رونمایی کتاب ” تجربه‌ای دیگر “

آیین رونمایی از کتاب مرتضی غرقی درباره حواشی مداکرات هسته ای امروز با حضور دکتر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی در دانشگاه صدا و سیما برگزار شد
آیین رونمایی کتاب ” تجربه‌ای دیگر “

ممکن است بپسندید...