آنچه در ۹۰ گذشت

آنچه در ۹۰ گذشت
عادل فردوسی‌پور در برنامه این هفته به بحث محرومیت بازیکنان استقلال پرداخت که در آن علیرضا منصوریان و محمدرضا ساکت به مجادله لفظی با یکدیگر پرداختند.

آنچه در ۹۰ گذشت

عادل فردوسی‌پور در برنامه این هفته به بحث محرومیت بازیکنان استقلال پرداخت که در آن علیرضا منصوریان و محمدرضا ساکت به مجادله لفظی با یکدیگر پرداختند.
آنچه در ۹۰ گذشت

ممکن است بپسندید...