برگزاری مسابقه دوچرخه سواری در مرکز تهران

برگزاری مسابقه دوچرخه سواری در مرکز تهران
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۱۱ تهران از برگزاری همایش دوچرخه سواری با عنوان «سه شنبه‌های بدون خودرو و پنجشنبه‌های پاک» با شرکت شهروندان و مسئولان شهری در هسته مرکزی پایتخت خبر داد.

برگزاری مسابقه دوچرخه سواری در مرکز تهران

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۱۱ تهران از برگزاری همایش دوچرخه سواری با عنوان «سه شنبه‌های بدون خودرو و پنجشنبه‌های پاک» با شرکت شهروندان و مسئولان شهری در هسته مرکزی پایتخت خبر داد.
برگزاری مسابقه دوچرخه سواری در مرکز تهران

ممکن است بپسندید...