برگزیدگان دومین دوره جایزه مصطفی(ص) به مرحله نهایی رسیدند

برگزیدگان دومین دوره جایزه مصطفی(ص) به مرحله نهایی رسیدند
هفتمین نشست شورای سیاست‌گذاری جایزه مصطفی(ص) صبح امروز در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.

برگزیدگان دومین دوره جایزه مصطفی(ص) به مرحله نهایی رسیدند

هفتمین نشست شورای سیاست‌گذاری جایزه مصطفی(ص) صبح امروز در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.
برگزیدگان دومین دوره جایزه مصطفی(ص) به مرحله نهایی رسیدند

ممکن است بپسندید...