فیلم/ سخنرانی اعتراضی رهبر انقلاب در دهه ۶۰

فیلم/ سخنرانی اعتراضی رهبر انقلاب در دهه ۶۰
آن کسی که از بیت المال پول می‌گیرد گرانی را نمی فهمد!

فیلم/ سخنرانی اعتراضی رهبر انقلاب در دهه ۶۰

آن کسی که از بیت المال پول می‌گیرد گرانی را نمی فهمد!
فیلم/ سخنرانی اعتراضی رهبر انقلاب در دهه ۶۰

ممکن است بپسندید...