مثانه عصبی تحت پوشش بیمه قرار گرفت/ میسر شدن درمان مشکلات ادراری در کشور

مثانه عصبی تحت پوشش بیمه قرار گرفت/ میسر شدن درمان مشکلات ادراری در کشور
رئیس انجمن نورویورولوژی ایران با اشاره به میسر شدن درمان جراحی مشکلات ادراری از پوشش بیمه‌ای درمان مثانه عصبی در کشور خبر داد.

مثانه عصبی تحت پوشش بیمه قرار گرفت/ میسر شدن درمان مشکلات ادراری در کشور

رئیس انجمن نورویورولوژی ایران با اشاره به میسر شدن درمان جراحی مشکلات ادراری از پوشش بیمه‌ای درمان مثانه عصبی در کشور خبر داد.
مثانه عصبی تحت پوشش بیمه قرار گرفت/ میسر شدن درمان مشکلات ادراری در کشور

ممکن است بپسندید...