مقامات آمریکایی‌: کره شمالی می‌تواند بخش بزرگی از خاک آمریکا را هدف قرار دهد

مقامات آمریکایی‌: کره شمالی می‌تواند بخش بزرگی از خاک آمریکا را هدف قرار دهد
برخی مقامات اطلاعاتی آمریکا گفته‌اند که ارزیابی‌های جدید نشان می‌دهد که موشک‌های کره شمالی قابلیت هدف قرار دادن بخش بزرگی از خاک آمریکا را دارا هستند.

مقامات آمریکایی‌: کره شمالی می‌تواند بخش بزرگی از خاک آمریکا را هدف قرار دهد

برخی مقامات اطلاعاتی آمریکا گفته‌اند که ارزیابی‌های جدید نشان می‌دهد که موشک‌های کره شمالی قابلیت هدف قرار دادن بخش بزرگی از خاک آمریکا را دارا هستند.
مقامات آمریکایی‌: کره شمالی می‌تواند بخش بزرگی از خاک آمریکا را هدف قرار دهد

ممکن است بپسندید...