آب، برق، بهداشت، اینترنت، کمبود فضای خواب و مشکلات متعدد دیگر/ در خوابگاه‌های بوشهر چه خبر است؟

آب، برق، بهداشت، اینترنت، کمبود فضای خواب و مشکلات متعدد دیگر/ در خوابگاه‌های بوشهر چه خبر است؟
دانشجوی ساکن خوابگاه امام خمینی (ره) بوشهر گفت: در خوابگاه‌های بوشهر مشکلات عدیده‌ای وجود دارد که باورش برای خیلی از افراد مشکل است چرا که این‌ها جزو ابتدایی‌ترین مسائل یک خوابگاه است.

آب، برق، بهداشت، اینترنت، کمبود فضای خواب و مشکلات متعدد دیگر/ در خوابگاه‌های بوشهر چه خبر است؟

دانشجوی ساکن خوابگاه امام خمینی (ره) بوشهر گفت: در خوابگاه‌های بوشهر مشکلات عدیده‌ای وجود دارد که باورش برای خیلی از افراد مشکل است چرا که این‌ها جزو ابتدایی‌ترین مسائل یک خوابگاه است.
آب، برق، بهداشت، اینترنت، کمبود فضای خواب و مشکلات متعدد دیگر/ در خوابگاه‌های بوشهر چه خبر است؟

ممکن است بپسندید...