• دسته‌بندی نشده

اخذ شهريه سنگين از دانشجويان دكتري به مصلحت نيست/ استمرار این تفکر مدیریتی به اعتبار دانشگاه لطمه می‌زند

اخذ شهريه سنگين از دانشجويان دكتري به مصلحت نيست/ استمرار این تفکر مدیریتی به اعتبار دانشگاه لطمه می‌زند
در نامه دانشجویان دکتری دانشگاه امام صادق خطاب به آیت الله آملی آمده که اخذ شهريه سنگين از دانشجويان دكتري به اذعان اكثر رؤساي دانشكده‌ها، اعضاي هيئت علمي، اساتيد و کارشناسان دانشگاه به مصلحت دانشگاه نیست

اخذ شهريه سنگين از دانشجويان دكتري به مصلحت نيست/ استمرار این تفکر مدیریتی به اعتبار دانشگاه لطمه می‌زند

در نامه دانشجویان دکتری دانشگاه امام صادق خطاب به آیت الله آملی آمده که اخذ شهريه سنگين از دانشجويان دكتري به اذعان اكثر رؤساي دانشكده‌ها، اعضاي هيئت علمي، اساتيد و کارشناسان دانشگاه به مصلحت دانشگاه نیست
اخذ شهريه سنگين از دانشجويان دكتري به مصلحت نيست/ استمرار این تفکر مدیریتی به اعتبار دانشگاه لطمه می‌زند

ممکن است بپسندید...